BİOCOMPLEX B11 KLİNİK ÇALIŞMALAR

Pavia Üniversitesi Farmakolojik ve Toksikolojik Bilimler, Farmakobiyokimya Laboratuvarı Bölümü, İtalya

Tarih: 7 Haziran 2011

Çalışma Konusu: Saç dökülmesi tedavisine yönelik ürünlerin Bioxcin Şampuan ve Serum etkinliğinin klinik değerlendirilmesi

Özet: Bu çalışma Bitkisel Serum, Bitkisel Şampuan ve bunların kullanımının sinerjisini değerlendirmeyi amaçlayan bir çalışma sırasında elde edilen verileri bildirmektedir. Ürünün etkinliği 120 saç dökülmesi sorunu gösteren gönüllü deneklerde 6 aylık sürede değerlendirilmiştir.

ŞAMPUAN
  • Katılımcıların %100’ünde saç dökülmesinde azalma***
  • Katılımcıların %83’ünde daha kalın saç telleri***
  • Katılımcıların %93’ünde daha güçlü saçlar***
SERUM
  • Katılımcıların %100’ünde saç dökülmesinde azalma***
  • Katılımcıların %97’sinde daha kalın saç telleri***
  • Katılımcıların %100’ünde daha güçlü saçlar***
ŞAMPUAN + SERUM
  • Katılımcıların %100’ünde daha kalın saç telleri***
  • Katılımcıların %100’ünde daha güçlü saçlar***
Sonuç: 6 aylık çalışma sonunda şampuan ve serumun düzenli kullanımı saç dökülmesi kaynaklı saç kaybını azaltmıştır. Bu azalmalar klinik çalışmaya katılan gönüllüler tarafından da sübjektif test sonucunda belirtilmiştir. Bitkisel Şampuan ve Bitkisel Serum ürünlerinin birlikte kullanımından elde edilen sonuç, sadece tek ürün kullanımından elde edilen sonuçtan daha başarılı olmuştur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, test edilen ürünlerin saç köklerinde besleyici bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu etki “saç kaybının azalmasına” ve “saç kaybının önlenmesine” yardımcı olur.

ŞAMPUAN

Pavia Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya katılanlarda 6 ay sonunda %86 azalma gözlemlenmiştir. 

ŞAMPUAN + SERUM

Pavia Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya katılanlarda 6 ay sonunda %93 azalma gözlemlenmiştir.