BİOXCİN FORTE SERİSİ KLİNİK ÇALIŞMALARIMIZPavia Üniversitesi

825 yılında eğitime başlayan ve İtalya’nın önde gelen üniversitelerinden biri olan Pavia, resmi olarak 1361 yılında kurulmuştur. Dünyanın en eski akademilerinden biri olan Pavia üniversitesi, kökleri 16. yüzyıla dayanan bir üniversite sistemine sahiptir. Günümüzde hem İtalya’dan hem de yurtdışından olmak üzere 24.000 öğrenciye tıp, mühendislik, ekonomi, moleküler biyoloji ve genetik, psikoloji, politika gibi alanlarda eğitim vermektedir.

Pavia Üniversitesi Klinik Çalışma

Pavia Üniversitesi Farmakolojik ve Toksikolojik Bilimler, Farmakobiyokimya Laboratuvarı Bölümü, İtalya

Tarih: 7 Haziran 2011

Çalışma Konusu: Saç dökülmesi tedavisine yönelik ürünlerin Bioxcin Şampuan ve Serum etkinliğinin klinik değerlendirilmesi

Özet: Bu çalışma Bitkisel Serum, Bitkisel Şampuan ve bunların kullanımının sinerjisini değerlendirmeyi amaçlayan bir çalışma sırasında elde edilen verileri bildirmektedir. Ürünün etkinliği 120 saç dökülmesi sorunu gösteren gönüllü deneklerde 6 aylık sürede değerlendirilmiştir.

Sonuç: 6 aylık çalışma sonunda şampuan ve serumun düzenli kullanımı saç dökülmesi kaynaklı saç kaybını azaltmıştır. Bu azalmalar klinik çalışmaya katılan gönüllüler tarafından da sübjektif test sonucunda belirtilmiştir. Bitkisel Şampuan ve Bitkisel Serum ürünlerinin birlikte kullanımından elde edilen sonuç, sadece tek ürün kullanımından elde edilen sonuçtan daha başarılı olmuştur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, test edilen ürünlerin saç köklerinde besleyici bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu etki “saç kaybının azalmasına” ve “saç kaybının önlenmesine” yardımcı olur.

ŞAMPUAN

Pavia Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya katılanlarda 6 ay sonunda %86 azalma gözlemlenmiştir. 

ŞAMPUAN + SERUM

Pavia Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya katılanlarda 6 ay sonunda %93 azalma gözlemlenmiştir. 


American Journal of Dermatology and Venereology’de yayınlanan makalemiz

B’iota Laboratuvarları Ar&Ge Merkezi, Sancaktepe, İstanbul, Türkiye

Tarih: 06/2017

Çalışma konusu: HaCaT hücreleri üzerinde anti-saç dökülmesi ilacı Minoksidil ve bitki özlerinin etkisinin karşılaştırılması

Özet: B’iota Laboratuvarları ar&ge merkezinde gerçekleştirilen ve 2017 yılında American Journal of Dermatology and Venereology dergisinde yayınlanan çalışma, HaCaT hücrelerinde bitki özlerinin minoksidile karşı test etmek üzerine yapılmıştır. Günde iki kere topical %5 minoksidil solüsyon uygulamanın birçok saç dökülmesi problemine karşı etkili olması ve bazı bitki ekstrelerinin klinik çalışmalarda benzer bir anajen uzatma etkisi gösterdiği bulguları üzerine ilacın ve ekstrelerin karşılaştırmak istendiği çalışmada, HaCaT hücreleri hem anti-saç dökülmesi ilacı minoksidil hem de botanik ekstraktın %1’lik konsantrasyonunda inkübe edilmiştir. Çalışma süresince RNA izolasyonu, cDNA sentezi ve gen ekspresyon analizi (RT-qPCR) gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, gen ekspresyonunda bitkisel ekstre tedavisinin IL-1α gen ifadesini beş kat azalttığı, minosidil solüsyonun ise üç kat azalttığı; SRD5α2 gen ekspresyonunda, bitkisel ekstrenin genler üzerinde etkili olmazken minoksidilin tedavisi sonrası genleri azattığı sonucuna varılmıştır ve minoksidilin saç dökülmesi karşıtı etkisinin IL-1α ve SRD5α2 genlerinin bastırılmasından kaynaklanabileceği hipotezi ileri sürülmüştür. 

American Journal of Dermatology and Venereology dergisinde yayımlanan çalışmaya ait makaleyi daha detaylı incelemek için aşağıdaki DOI numarasını kontrol edebilirsiniz. 

DOI: 10.5923/j.ajdv.20170601.02

Acta Dermatovenerologica dergisinde yayınlanan makalemiz

“B’iota laboratuvarları ar&ge merkezinde yapılan Bioxcin şampuan ve serumun etkinlik ve güvenilirlik testinde, androgenetik alopesi ve telojen effluviumlu 120 kadın ve erkekten oluşan 4 ayrı gruba şampuan ve plasebo ürün verilmiştir. 6 ay süren test süresince, dermatolog hekimin TE saç dökülmesi durumunda yaptığı çekme testi, trikoskan kamerayla saçların anajen ve telojen fazdaki dağılım yüzdesi ve ürünlerin dermatolojik olarak güvenliliği gözlemlenmiştir. 6 aylık çalışmaların ortak bulgusu bitkisel formülasyona sahip Bioxcin ürünlerinin saç dökülmesini önlemede ve azaltmada plaseboya göre daha etkili olduğu, ürün kullanımının güvenli olduğu, anajen / telojen oranlarının önemli ölçüde iyileştiği ve şampuan ile serumun birlikte kullanımının tekli kullanıma göre çok daha etkin olduğu sonucudur. “

Acta Dermatovenerologica dergisinde yayımlanan çalışmaya ait makaleyi daha detaylı incelemek için aşağıdaki linki tıklayınız.  

https://www.acta-apa.org/journals/acta-dermatovenerol-apa/papers/10.15570/actaapa.2018.13/actaapa.2018.13.pdf