Saç

Saç Nedir? Saçın Yapısı ve Özellikleri

01.03.18

Saç, kültürümüzde sadece estetik öneme sahip değildir, aynı zamanda saçlı derimizi korumayı da sağlamaktadır. Bu lif takviyeli nanokompozit, çoğu omurgalılarda dış yüzeyi kaplamada önemli rol almaktadır. Saç lifleri, memelilerde mevcut olan tırnak, pençe gibi diğer α-keratin materyallerine benzerkarakteristik hiyerarşik yapıya sahiptir. Sürüngenlerdeki ve kuşlardaki keratin, β formunda bulunmaktadır.Keratine ilişkin materyaller, sarmal ikincil yapı göstermesiyle α-keratin ve yapraklar şeklinde olmasıyla β-keratin olarak kategorize edilmiştir. Karakteristik lif, 50–100 μm çapa sahiptir ve en dıştaki tabaka kütikül tarafından kaplanmıştır. Kütikül, ince örtüşen plaklardan oluşmuştur. Herbir plak ortalama 60 μm uzunluğuna ve 0.5 μm kalınlığına sahiptir. Saçın iç bölümü, korteks ve 100 μm uzunluğunda ve 1–6 μm kalınlığında kortikal hücrelerden oluşur. Bu kortikal hücreler makrofibriller adındaki alt birimlerden oluşur.Makrofibriller 0.1–0.4 μm çapa sahiptir. Nanometre skalada makrofibriller, yüksek sülfit içerikli matrikste gömülü olan orta filamentlerden (IF) oluşur. Orta filamentlerin (IF) herbiri yaklaşık 7.5 nm çapa sahiptir ve 8tane protofilamentten oluşmaktadır. Saç lifleri, yaklaşık % 65-95 oranında proteinlerden, % 32 oranındasudan ve kalan kısım da lipit pigmentleri ve diğer bileşenlerden oluşur (Yang ve ark., 2016).

İnsanlar ortalama 5 milyon kıla sahiptir.